Topný potěr je přímo vytápěný potěr,který je většinou položen jako potěr plovoucí.Předností anhydritového potěru je,že zcela a bez jakýkoliv mezer opláští vodiče topení a zajístí tak optimální přenos tepla.Síla vrstvy potěru je přitom ovlivněna umístěním vodičů topení v potěru.

Topný anhydritový potěr

Podklad

Důležitým předpokladem pro pokládku izolační vrstvy je :

  • suchý a čistý podklad
  • větší díry a praskliny musí bít uzavřeny
  • případné nerovnosti musí být odstraněny,aby izolační vrstva dosedla po celé ploše

Systémová pokládka izolační vrstvy

Při pokládce izolační vrstvy je třeba dbát na těsnou pokládku,přičemž desky musí být pokládány na sraz.Vícevrstvé izolace je třeba pokládat tak,aby byly srazy posunuty.Maximální počet kročejové izolace jsou dvě