Sluneční elektrárna -je zařízení, kterým se přeměňuje energie ze slunečního záření na energii elektrickou.

Lze ji získat přímo a nepřímo:

  1. fotovoltaická elektrárna = sluneční elektrárna, využívá světlo
  2. tepelná elektrárna využívá teplo ze slunečních sběračů nebo heliostatů

Počet slunečních hodin v České republice je v průměru 1330–1800 hodin ročně.
Kolik energie solární elektrárna vyrobí se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mráčku, výkon slunečního záření je kolem 1kW/m2. Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až 10krát méně intenzivní. U nás je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na 950–1340 kW na m2 za rok. Nejvhodnější oblastí je jižní Morava. Kolik se na plochu střechy vejde solárních panelů? Asi 1 kWp (maximální výkon elektrárny) zabere asi 8–10 m2. Tato plocha je schopna vyrobit přibližně 1 MWh ročně.

Solární panel je tvořený solárními (fotovoltaickými) články. Typy solárních článků:

  • Křemíkový solární panel
  • Organický solární panel
  • Fotovoltaické fólie