Topný potěr je přímo vytápěný potěr, který je většinou položen jako potěr plovoucí. Předností cementového tekutého potěru je, že zcela a bez jakýchkoliv mezer opláští vodiče topení a zajistí tak optimální přenos tepla. Síla vrstvy potěru je přitom ovlivněna umístěním vodičů topení v potěru.

Předpoklady

Při projektování a realizaci topného potěru je třeba dodržet stejná pravidla a zásady jako při pokládce potěru na izolační vrstvě.

Avšak navíc je třeba:

  • z důvodu zvýšených požadavků by se měla použít pouze izolační vrstva se stlačitelností do 5 mm.
  • krajový pás musí být min. tl.10 mm,aby bylo možné eliminovat podél né roztažení podlahy během pro cesu vyhřívání podlahy. Na všech stranách musí být zajištěn volný pohyb desky potěru v délce min. 5 mm. Pohyby prováděné potěrem v důsledku změny teplot nesmí být v žádném případě omezovány. Přitom musí být dodrženy i stavebně fyzikální požadavky (jako např.zvuková izolace).
  • izolační materiály a potrubí topení musí být instalovány do roviny,aby bylo dosaženo pravidelného zakrytí vodičů topení.
  • před pokládkou podlahových krytin musí být provedena kontrola zbytkové vlhkosti CM přístrojem.
  • místa měření musí být stanovena ve spolupráci projektanta a firmy, která potěr pokládala.

I u topného potěru platí zásada pro převzetí konstrukčních spár do potěru. Topné okruhy musí být navrženy tak, aby neprotínaly konustrukční spáry.
Jednotlivé topné okruhy musí být odděleny dilatací. Vodiče topení musí být před pokládkou přezkoušeny na vodotěsnost a během pokládky potěru musí být naplněny vodou. Topení musí být vypnuto!

Nejdůležitější Body:

  • stlačitelnost izolační vrstvy musí být ≤ 5 mm
  • konstrukční spáry musí být převzaty do potěru. Přídavné dilatační spáry musí být vytvořeny u ploch vytápěných na různou teplotu.
  • provést podle předpisu postupný ohřev potěru a snižování teploty
  • nezapomenout na protokol o provedeném ohřevu podlahy
  • zbytkovou vlhkost změřit pomocí CM přístroje