Zvýšené požadavky na zvukovou izolaci – zvláště v bytové výstavbě, vyžadují podlahovou konstrukci s potěrem na izolační vrstvě. Právě u těchto podlahových konstrukcí je minimální síla vrstvy potěru závislá na očekávaném provozním zatížení a navíc i na stabilitě izolační vrstvy.

Předpoklady

Při projektování a realizaci tekutého potěru na izolační vrstvě je třeba dodržet následující zásady a směrnice:

  • zvukově a tepelně izolační vlastnosti jsou závislé především na zvoleném materiálu. Důležitý je pečlivý výběr vhodných izolačních materiálů.
  • pokud jsou zvukově a tepelně izolační materiály položeny spolu v jedné izolační vrstvě, měl by být materál s nižší stlačitelností umístěn nahoře.
  • opatření proti vzestupné vlhkosti musí být navržena projektantem.

Potrubí a jiné překážky na podkladu je třeba srovnat do roviny vyrovnávacím potěrem nebo přídavnou izolační vrstvou. Minimální síla vrstvy izolace se vypočte z průměru potrubí plus stlačitelnost izolačního materiálu.
Konstrukční spáry musí být převzaty ve stejné šíři i do tekutého potěru – jinak lze potěr pokládat i na velké plochy zcela bezespár (max. velikost dil. pole číní 35 m2!).

Při pokládce izolačních vrstev a potěru musí být stěny již omítnuté!

Podklad

Důležitým předpokladem pro pokládku izolační vrstvy je suchý a čistý podklad. Větší díry a praskliny musí být uzavřeny, případné nerovnosti musí být odstraněny, aby izolační vrstva dosedla po celé ploše.

Provedení

U potěru pokládaného jako plovoucí potěr je velice důležitým prvkem řádné položení krajového pásu. Krajový pás musí být umístěn na všech vzestupných stavebních částech jako např. stěny, sloupy a topení. Dále musí být krajový pás dimenzován tak, aby na všech stranách desky potěru byla dána stlačitelnost pásu min. 5 mm. Pouze takto lze správně zabránit zvukovým a tepelným mostům.

Nejdůležitější body:

  • výběr a pokládku izolačního materiálu provádět co nejpečlivěji
  • zakrytí izolačních vrstev uzpůsobit jako těsnou vanu
  • převzít konstrukční spáry
  • krajové pásy odříznout až po položení nášlapné vrstvy

Tabulka nejmenší návrhové síly vrstvy litého cementového a anhydritového potěru dle ČSN 74 4505

V tabulce jsou uvedeny minimální síly vrstvy nevyztužených cementových a anhydritových plovoucích potěrů na izolační vrstvě při stlačitelnosti podklaních vrstev ≤ 3 mm, v závislosti na jejich výpočtovém zatížení.
Při plošném zatížení ≤ 3.0 kN/m2 a bodovém zatížení ≤ 2 kN lze hodnoty síly vrstvy potěru uvedené v tabulce použít i pro stlačitelnost podkladních vrstev ≤ 5 mm. Při plošném zatížení ≥ 2.0 kN/m2 a stlačitelnosti podkladních vrstev ≥ 10 mm je třeba hodnoty síly vrstvy uvedené v tabulve navýšit o 5 mm.