Spojovací potěry mají zpravidla za úkol vyrovnat a připravit nerovný povrch nosného podkladu pro další použití. Spojovací potěry musí spojenys nosným podkladem po celé ploše a to pevně a bez přerušení.Takto lze zajistit přenos působení případných sil přímo na podkladní vrstvu

Předpoklady

Spojovací potěry mohou být případně vystaveny i působení vzestupné vlhkosti z podkladu a procesům difuze vodních par.Případná preventivní opatření na zajištění potěru proti těmto vlivům musí být navržena projektantem.

Před vlastní pokládkou tekutého potěru musí být ukončen proces vytvrzení podkladního betonu.Při vysychání tekutého potěru být zohledněna zbytková vlhkost obsažená v betonu.

Konstrukční a diletační spáry musí být převzaty do tekutého potěru ve stejném rozsahu.

Podklad

Pro zajištění pevného spojení přenášejícího případné síly musí podkladsplňovat následující podmínky :

  • Dostatečnou pevnost
  • přilnavou a čistou strukturu
  • musí být bez prasklin a volných částic
  • povrch podkladu nesmí být znečistěn olejem,palivy,zbytky malt,nátěry a jinými nečistotami zabraňující pevnému spojení
  • rovinnatost podkladu musí odpovídat podmínkám stanoveným dle  platných norem.

savé podklady-jako například betonové a cementové potěry,musí být ošetřeny tak,aby nedošlo k předčasnému úbytku vody z čerstvého potěru odsátím do těchto podkladů (nepenetrovat!)

Provedení

Síla vrstvy spojovacího potěru,který je položen jako tekutý potěr,není z hlediska zatížení směrodatná

Je však třeba dodržet minimální sílu vrstvy potěru,která nesmí být menší než 30mm

Nejdůležitější body

  • čistý a suchý podklad
  • savé podklady vždy ošetřit penetrací
  • převzít konstrukční spáry
  • dodržovat minimální sílu vrstvy potěru