Tekutý potěr na separační vrstvě je volně pohyblivý.Tento způsob se použije tehdy,pokud podklad není vhodný pro pokládku spojovacího potěru.Často se tento způsob používá k rychlé a cenově výhodné sanaci podlah ve starých zástavbách.

Předpoklady

Separační vrstva nesmí být při pokládce potěru srovnávána s opatřením na utěsnění potěru. Separační vrstva umožňuje pouze volný pohyb desky potěru na podkladu.
Konstrukční spáry musí být do tekutého potěru převzaty ve stejné šíři – jinak lze pokládku provádět zcela beze spár (max. velikost dil. pole číní 35 m2!)
Při pokládce potěru musí být stěny již omítnuté!

Podklad

Důležitým předpokladem pro podkládku separační vrstvy je suchý a čistý podklad. Větší díry a praskliny je třeba uzavřít. Bodové vyvýšeniny, potrubí a podobné překážky je třeba zarovnat tak, aby vznikl nosný podklad s rovným povrchem.

Provedení

Krajové pásy (tl. 5 mm, vždy podle velikosti místnosti) umístit na všech vzestupných částech jako jsou stěny, sloupy, topení apod.
Důležitá je i řádná pokládka separační vrstvy. Tato by měla být položena pokud možno ve dvou vrstvách, přičemž lze pojmout utěsnění potěru a parotěsnou zábranu jako jednu vrstvu.

Přitom je třeba dodržet:

  • rozložení separační vrstvy bez vln a překladů
  • jednotlivé pásy separační vrstvy by měly být položeny s 10 cm přesahem.

Materiály vhodné jako separační vrstva:

  • polyethylenová fólie
  • papír povrstvený umělou hmotou
  • papír nasycený bitumenem
  • netkaná tkanina ze skelného vlákna
  • jiné výrobky se srovnatelnými vlastnostmi.

Nejdůležitější body

  • převzít konstrukční spáry
  • vyrovnat nerovnosti podkladu
  • řádně provést pokládku separační vrstvy